Wizyta studyjna – Program Study Tours to Poland

O projekcie

Study Tours to Poland to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej.

W wizycie organizowanej przez Fundację Centrum Solidarności weźmie udział 11 studentów i studentek z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Oferujemy im 12-dniowy pobyt w Polsce.

Projekt ma na celu przybliżenie Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich. Młodzi ludzie będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Poznają różne aspekty polskiej rzeczywistości, w tym zagadnienia związane z edukacją, mediami, programami unijnymi, funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej.

 


Projekt Study Tours to Poland dla studentów jest realizowany w ramach Programu „RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce”.