ZNANI NIEZAPOMNIANI to projekt Fundacji Centrum Solidarności upamiętniający osoby, które pozostawiły po sobie dorobek ważny dla historii Miasta, Pomorza i Polski. Pilotażowy projekt rozpoczynamy od osób, które spoczywają na miejskim cmentarzu Srebrzysko.
W ramach projektu zostanie uruchomiona aplikacja z mapą cmentarza oraz listą nazwisk osób objętych projektem z informacją o tym kim byli i czego dokonali dla społeczności. Aplikacja obejmie około 120 nazwisk osób, dzięki jej mechanizmom będzie można w prosty sposób znaleźć miejsce spoczynku każdej z nich.

Aktualnie w ramach projektu prowadzona jest kwerenda, której wynikiem będzie propozycja 100-120 nazwisk osób.  Ostateczną listę  osób wybierze powołana przez Fundację kapituła. Przedstawiciele Fundacji w trakcie tworzenia listy spotykać się będą z przedstawicielami różnych grup zawodowych i społecznych: nauki, historii, kultury, sztuki, pisarzy, duchowieństwa itd.

Sponsorami projektu „Znani Niezapomniani” są Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o. oraz Fundacja Promocji Solidarności.

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.