ZNANI NIEZAPOMNIANI

Realizowany przez Fundację Centrum Solidarności projekt pt. Znani Niezapomniani ma na celu upamiętnienie osób, których dorobek zawodowy, działalność pozazawodowa i społeczna na trwale wpisały się w historię naszego miasta, regionu i Polski. Na chwile obecną zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem audiowizualnym, dotyczącym osób spoczywających na dwóch gdańskich cmentarzach: Srebrzysko i Cmentarz Oliwski. Cała informacja o projekcie oraz liście osób upamiętnionych znajdują na stronie niezapomniani.org

Naszym zamierzeniem było stworzenie ogólnodostępnego zbioru materiałów audiowizualnych na temat tych, którzy na różne sposoby starali się zmieniać na lepsze naszą „małą  ojczyznę”. Celem projektu jest budowanie lokalnej tożsamości gdańszczan, inspirowanie uczniów i ich nauczycieli do głębszego poznawania dorobku życia tych, których historie mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy ogólnej na temat historii Gdańska i jej mieszkańców, a w niektórych aspektach mieć nieoceniony wpływ na wybór drogi życiowej młodego pokolenia.

Właśnie ze względu na to, że projekt adresowany jest w głównej mierze do ludzi młodych, zdecydowaliśmy się na formę strony internetowej o funkcji aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki temu dostęp do wszystkich funkcji jest równie łatwy z komputera stacjonarnego w domu, jak i z telefonu komórkowego na terenie cmentarza.

Aplikacja oprowadza śladem Niezapomnianych po Cmentarzu Srebrzysko  i Cmentarzu Oliwskim. Dzięki wykorzystaniu technologii GPS można łatwo odnaleźć ścieżkę do grobu osoby, której historia nas zainteresowała. Aplikacja jest pomocna nie tylko przy indywidualnych poszukiwaniach, ale również stanowi narzędzie dla nauczycieli, którzy używając adresu niezapomniani.org mogą przygotować tematyczne lekcje w terenie. (o wszystkich funkcjach strony piszemy tu >> O Aplikacji)

Kluczową kwestią przy realizacji  strony niezapomniani.org był wybór osób, które znalazły się na liście Niezapomnianych. Chcąc zachować wymóg reprezentatywności dla lokalnej historii, Fundacja Centrum Solidarności zwróciła się do kilkudziesięciu środowisk zawodowych, społecznych, stowarzyszeń, instytucji oraz osób indywidualnych, z zapytaniem o wskazanie kandydatur osób, które warto upamiętnić. Projekt ma charakter otwarty. Planowane jest dodawanie kolejnych nazwisk, osób spoczywających na wymienionych wyżej cmentarzach oraz rozbudowa strony oraz aplikacji o kolejne cmentarze: Nowy Port i Łostowice.

W listopadzie 2019 r. na terenie Cmentarza Srebrzysko stanęła wielkoformatowa wystawa prezentująca sylwetki 30 osób z listy Niezapomnianych. 1 listopada 2021 r. została oddana do użytku publicznego zakładka: Cmentarz Oliwski.

Projekt jest realizowany przez Fundację Centrum Solidarności, dzięki wsparciu finansowemu różnych instytucji: Fundacji Promocji Solidarności, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Miasta Gdańska, Muzeum Historii Polski, Fundacji Wspólnota Gdańska.

Prace nad projektem Znani – Niezapomniani patronatem honorowym objął śp. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

     

niezapomniani.org

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.