CZYM JEST AKADEMIA LETNIA

Akademia Letnia” jest autorskim projektem Fundacji Centrum Solidarności. W roku 2019 odbyła się jego VIII edycja. Jest jednym z trzech, priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności. To cykl zajęć – warsztatów i wykładów skierowanych do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Akademia Letnia” to kurs, który zakłada promowanie interdyscyplinarnych metod nauczania najnowszej historii Polski. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy.

Program „Akademii Letniej” obejmuje historię lat 1956-1990, prezentowaną w blokach tematycznych (państwo totalitarne, życie codzienne PRL, opór antykomunistyczny, kościół, emigracja, kultura niezależna, przestrzeń miejska – wycieczka). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu: historii, literatury, filmu, sztuk wizualnych, metodyki, etyki, aktywnych form nauczania, autoprezentacji, impostacji, dykcji, tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych. Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki.

Akademia Letnia (2016)

CELE PROJEKTU

 

 

 

– ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki wizualne, literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską,

– wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć,

– prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,

– promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem  kulturowym i historycznym,

– nabycie umiejętności ważnych w relacji nauczyciel-uczeń

AKADEMIA LETNIA

Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki – biogramy

Zajęcia odbywały się w Gdańsku, na terenie Stoczni Gdańskiej, w zabytkowym budynku Sali BHP (miejsce podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r.) ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 oraz w salach ECS (Plac Solidarności 1).

 

Akademia Letnia 2019 harmonogram

Akademia Letnia 2018 harmonogram

Akademia Letnia 2017 harmonogram

Akademia Letnia 2016 harmonogram

Akademia Letnia 2015 harmonogram

Akademia Letnia 2014 harmonogram

Akademia Letnia 2012 harmonogram

Akademia Letnia 2011 harmonogram

….. i już jesteśmy po kolejnej edycji „Akademii Letniej”. Uczestnikom i Prowadzącym warsztaty serdecznie dziękuję za aktywny w nich udział. To ogromna przyjemność pracować dla i z Państwem.

Mimo, że kilka dni temu odbyły się nasze ostatnie zajęcia, to już planujemy kolejną edyc.

 

A czy warto w nich uczestniczyć? Oddaję głos tegorocznym Uczestnikom:

 

pozytywne aspekty/elementy projektu „Akademia Letnia„:

dobór wykładowców i zagadnień, różnorodność tematyki i stosowanych pomocy dydaktycznych w czasie zajęć, przyjazna atmosfera, organizacja, otwartość, poznanie nowych, ciekawych ludzi, nabycie nowych umiejętności, wszystko mi się podobało, kompetencje prowadzących zajęcia, ciekawe tematy, historyczność miejsca zajęć”.

negatywne aspekty/elementy projektu „Akademia Letnia„:

„edycja jesienna – zbyt pobieżnie/krótko, pora roku”.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej z informacjami o projektach oraz zapraszamy do udziału w nich.

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

koordynator projektu p. Dorota Karolewska pod nr tel. 58  308 42 80.

 

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.