„DE.PLan” to polsko-niemiecki projekt teatralny, który odbył się we wrześniu 2012 roku a jego celem było:
– kształtowanie wśród polsko-niemieckiej młodzieży poczucia wspólnego dziedzictwa kulturowego wypływającego ze wspólnych doświadczeń historycznych XX wieku;
– określenie wspólnej „definicji” europejskiej solidarności;
– upowszechnienie wiedzy historycznej dotyczącej ruchów opozycyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej, a w szczególności ruchu społeczno- politycznego „Solidarność”;
– inspirowanie polskich i niemieckich społeczności lokalnych do działalności i uczestnictwa w kulturze;
– wymiana doświadczeń i poznanie nowych osób;
– integracja młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk.

Działania projektu objęły interdyscyplinarne warsztaty z zakresu edukacji teatralnej oraz objazdowy festiwal na terenie województwa pomorskiego i Niemiec.

Projekt został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy to warsztaty teatralne, w których wzięli udział młodzi ludzie z Niemiec i Polski. Zajęcia objęły:

– integrację, pracę w grupie,
– zajęcia historyczne,
– dramę,
– improwizację,
– śpiew, taniec,
– grę aktorską,
– tworzenie muzyki,
– reżyserię światła,
– scenografię, kostiumologię.

 

Premiera etiud odbyła się w 15 września w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Drugi etap to festiwal objazdowy – stworzone etiudy zostały wystawione przez uczestników w Tczewie, Słupsku, Berlinie i Dreźnie. Przygotowane wcześniej przedstawienia zostały połączone z innymi działaniami artystycznymi zorganizowanymi dla zgromadzonej publiczności.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.