Fundacja Centrum Solidarności w latach 2001-2014 prowadziła stają ekspozycję „Drogi do Wolności”.
Wystawa prezentowała wydarzenia historyczne lat 1945-1989. Opowiadała o ludziach, którzy starali się urzeczywistnić marzenia o suwerenności milionów Polaków, żyjących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wystawa dedykowana była tym, którzy dla idei wolności poświęcili zdrowie i życie.

Decyzje konferencji jałtańskiej w 1945 roku sprawiły, że II Rzeczpospolita przestała istnieć a kształtowanie nowego państwa polskiego praktycznie oddano Stalinowi. Chociaż Europa Zachodnia uznała układ jałtański za konieczny, Polska nigdy się z tym nie pogodziła. Po wojnie społeczeństwo polskie wielokrotnie demonstrowało swoje umiłowanie wolności, począwszy od działalności podziemia niepodległościowego poprzez lata 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1988, 1989.

Nazwy sali wystawowych: Życie codzienne PRL, Wprowadzenie historyczne/Więzienie jako symbol państwa komunistycznego, Sierpień 1980, 16 miesięcy nadziei/Solidarność i nadzieja, Stan wojenny, Retrospekcja filmowa, Czas zmian.

Inauguracja wystawy stałej w Sali BHP

Wystawa „Drogi do Wolności” została zainaugurowana w XX rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych – 31 sierpnia 2000 roku, w historycznej Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. Wystawa finansowana była ze środków Miasta Gdańska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz sponsorów, a zrealizowana została przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Od stycznia 2001 roku prowadzenie wystawy przejęła Fundacja Centrum Solidarności. W Sali BHP wystawa prezentowana była do końca 2006 roku

 

Wystawa stała w podziemiach budynku „Solidarności”

 

Ze względu na zły stan techniczny budynku Sali BHP w 2007 roku wystawa została przeniesiona i zaadoptowana w podziemiach budynku „Solidarności” przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. Poszerzona została o nowe ekspozycje, m.in.: oryginalne drzwi oraz wyposażenie celi więziennej z zakładu śledczego na ul. Kurkowej w Gdańsku, kurtkę skórzaną z przestrzelinami – własność Ludwika Piernickiego, zamordowanego w grudniu 1970 roku. Na wystawie zaprezentowano również symbolicznie kontekst europejski – wydarzenia w Berlinie, Budapeszcie czy Pradze oraz otwarto nową salę Europejskie drogi do Wolności.

Przekazanie wystawy Europejskiemu Centrum Solidarności

W 2008 roku, w związku z powołaniem do życia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Solidarności (ECS), w ramach aktu założycielskiego Fundacja Centrum Solidarności przekazała wystawę pod zarząd ECS.

 

Zamknięcie wystawy

W związku z otwarciem budynku Europejskiego Centrum Solidarności, znajdującego się przy ul. Doki 1 w Gdańsku, dotychczasowa wystawa Drogi do Wolności została zamknięta. Najcenniejsze eksponaty zostały przeniesione do nowopowstałej wystawy w ECS.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.