Wystawa ta miała charakter wielowarstwowej opowieści historycznej, przedstawiającej najnowszą historię Polski oraz dzieje „Solidarności” w kontekście najważniejszych wydarzeń w Europie.

Ekspozycja – za pomocą nowoczesnych, multimedialnych środków wyrazu – chronologicznie, począwszy od roku 1945, prezentowała historię Polski jako ważnego historycznie kraju i Gdańska – miasta, w którym rozpoczął się proces upadku komunizmu.
Wystawa ta dostępna była w dwóch aranżacjach – małej i dużej, dzięki temu można było ją pokazywać w różnych przestrzeniach, tych mniejszych i tych większych. Obie wystawy odwiedziły łącznie 350 miejscowości na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północne oraz Azji.

wystawie towarzyszył folder edukacyjny

Prezentowane bloki tematyczne:

– 1945 – Jałta,
– Życie codzienne PRL,
– Drogi do Wolności,
– Dzieło Jana Pawła II,
– Sierpień ‘80,
– Stan wojenny,
– Europejskie Drogi do Wolności,
– Gdańsk dziś i Europejskie Centrum Solidarności.

Części wystawy:

Rekonstrukcje historyczne:
– sklep spożywczy z czasów PRL,
– podziemna drukarnia,
– sala styropianowa, w jakiej podczas strajku spali stoczniowcy,
– eksponaty: długopis, którym Lech Wałęsa podpisywał Porozumienia Sierpniowe, tablice z 21. postulatami strajkujących stoczniowców.

Cztery filmy (5 minutowe):
– „Życie codzienne w PRL”,
– „Sierpień 1980”,
– „Stan wojenny”,
– „Europejskie Drogi do Wolności”.

Dodatkowo wystawie towarzyszył ilustrowany folder poszerzony o dodatkowe informacje o ekspozycji.

Drogi do Wolności. Przez „Solidarność” do Europy - wersja duża wystawy

Drogi do Wolności. Przez „Solidarność” do Europy - wersja mała wystawy

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.