29 października 2014. roku przypadła 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Z okazji tego jubileuszu Fundacja Centrum Solidarności wraz z Fundacją im. Zbigniewa Herberta zorganizowała w Gdańsku pierwszą edycję Miasteczka Herberta – Happy Birthday, Herbert. Pamięci Zbigniewa Herberta – projektu poświęconego twórczości poety.

W 2015 roku odbyła się druga edycja projektu, Happy Birthday, Herbert!, która miała miejsce w Lublinie.

W 2018 roku odbyła się trzecia edycja projektu. Miasteczko Herberta powstało tym razem w Kościerzynie.

Ogólnym celem projektu było zainteresowanie uczniów szkół średnich twórczością Zbigniewa Herberta, poznania sylwetki pisarza i przekazywanie humanistycznej myśli, która tak często pojawia się w jego utworach.

Miasteczko Herberta 2014 - Happy Birthday, Herbert. Pamięci Zbigniewa Herberta

Centralnym miejscem obchodów było Miasteczko Herberta, ustawione w centrum Gdańska – na placu im. Dariusza Kobzdeja, na środku którego znajduje się kamień z cytatem z wiersza Zbigniewa Herberta. Tam każdy chętny mógł wziąć udział w warsztatach i działaniach praktycznych:

 • tworzeniu własnej torby płóciennej, z przygotowanymi wcześniej przez grafików szablonami z cytatów z wierszy;
 • zajęciach z analiza wierszy;
 • odsłuchać fragmentów jego słuchowisk radiowych i wierszy;
 • zasadzić sadzonkę tulipana (w nawiązaniu do zbioru esejów „Martwa natura z wędzidłem”; stworzenie „Ogródka Herberta” na placu);
 • wziąć udział w warsztatach komiksowych (opartych na prozie/dramatach Herberta);
 • zagrać w wielkie Scrabble;
 • stworzyć własną przypinkę z logotypem projektu;
 • odwiedzić księgarnię z książkami Herberta.

14 września w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim, odbyło się spotkanie rozpoczęte od panelu dyskusyjnego „Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych?” z udziałem młodzieży i trójmiejskich poetów. Po nim nastąpił koncert gdańskiego kompozytora Marka Czerniewicza. Na koniec Jerzy Sosnowski poprowadził spotkanie wspomnieniowe z Katarzyną Herbert, Barbarą Szwedowską i Ryszardem Krynickim. Wieczór powstał we współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska, w ramach projektu „Rozdroża Wolności”.

Miasteczko Herberta 2015 - Happy Birthday, Herbert!

Głównym miejscem obchodów było Miasteczko Herberta, ustawione w centrum Lublina – na placu Litewskim, które Fundacja Centrum Solidarności zorganizowała wraz z Chatką Żaka i Fundacją im. Zbigniewa Herberta .Tam każdy chętny, podobnie jak rok wcześniej w Gdańsku, mógł wziąć udział w warsztatach i działaniach praktycznych:

 • tworzeniu własnej torby płóciennej, z przygotowanymi wcześniej przez grafików szablonami z cytatów z wierszy;
 • zajęciach z analiza wierszy;
 • odsłuchać fragmentów jego słuchowisk radiowych i wierszy;
 • zasadzić sadzonkę tulipana (w nawiązaniu do zbioru esejów „Martwa natura z wędzidłem”; stworzenie „Ogródka Herberta” na placu);
 • wziąć udział w warsztatach komiksowych (opartych na prozie/dramatach Herberta);
 • zagrać w wielkie Scrabble;
 • stworzyć własną przypinkę z logotypem projektu;
 • odwiedzić księgarnię z książkami Herberta.

Odbędzie się wspólne tworzenie toreb z cytatami Herberta, słuchanie słuchowisk radiowych, sadzenie tulipanów wymienianych przez Poetę w eseju „Tulipanów gorzki zapach”, gra w wielkie Scrabble oraz inne atrakcje skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także okazji do kupienia książek Herberta oraz skosztowania urodzinowego tortu.

Fundacja Centrum Solidarności wraz z Chatką Żaka i Fundacją im. Zbigniewa Herberta z okazji 90. urodzin Księcia Poetów. Obchody w Lublinie trwać będą od 8 do 9 września 2015r.

Miasteczko Herberta 2018

25.09.2018 r. Miasteczko Herberta stanęło na Rynku w Kościerzynie.

W scenerii odwołującej się do motywów związanych z osobą i twórczością Zbigniewa Herberta Fundacja Centrum Solidarności przeprowadziła kolejną edycję projektu popularyzującego twórczość i postać Poety.

Do udziału w zajęciach zostali zaproszeni uczniowie kościerskich szkół. Na wstępie każdy z uczestnik otrzymał „przewodnik” po Miasteczku Herberta, w którym zostały opisane przygotowane dla nich atrakcje. Obok opisu znajdowało się miejsce na naklejkę, którą otrzymywali po wykonaniu zadań na kolejnych stanowiskach warsztatowych, jako potwierdzenie zdobycia kolejnych „herbertowskich sprawności”.

Twórczość Poety została pokazana uczniom z wielu perspektyw poprzez pryzmat różnych aktywności twórczych na kolejnych stanowiskach:

 • Tworzenie komiksów – rysownik Jacek Frąś przeprowadził serię warsztatów w których twórczość i postać Zbigniewa Herberta były przekładane na język historii obrazkowych
 • Interpretacja wiersza – poetka Małgorzata Zamorska przeprowadziła warsztaty, w których młodzież na różne sposoby interpretowała wiersz Herberta „Kamyk”
 • Sadzenie Tulipanów – nawiązując do motywu z jednego z esejów Herberta Dorota Karolewska sadziła z uczestnikami cebule tulipanów w doniczkach, w trakcie tych czynności opowiadała młodzieży o zainteresowaniach Poety i ich przełożeniu na jego twórczość. Każda doniczka została oznakowana motywem herbertowskim, co po zabraniu ich do domu lub szkoły przez uczestników pozwoliło im mieć własny „ogród Herberta”
 • Słuchowiska – Maria Przybylska (mgr polonistyki) na podstawie nagrań wierszy Zbigniewa Herberta, które młodzież odsłuchiwała, prowadziła grę sprawdzającą wiedzę młodzieży na temat Poety, żeby „zaliczyć” warsztat należało prawidłowo odpowiedzieć na przynajmniej jedno pytanie.
 • Zdobienie toreb cytatami zaczerpniętymi z twórczości Zbigniewa Herberta – Jakub Zając pracujący w technice sitodruku przeprowadził warsztat, w którym uczestnicy korzystając z przygotowanego wcześniej sprzętu i materiałów wykonywali nadruki na torbach, jednocześnie dowiadując się o źródłach cytatów, którymi zdobili torby oraz o metodzie sitodruku.
 • Gra słowna – animator Piotr Paszkowski z kolejnymi grupami szkolnymi prowadził grę wzorowaną na Scrabble, w której uczniowie na planszy o wymiarach 10 x 10 m mieli za zadanie układać słowa związane z twórczością Poety (słowa były wypisane na tablicy ustawionej przy planszy). Punktowane były tylko słowa z listy.

 

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.