14 kwietnia 2007 roku w Katowicach odbyła się konferencja „Opór wobec stanu wojennego na Śląsku i w Zagłębiu”.
Celem konferencji było wywołanie publicznej debaty o stanie wojennym w Regionie Śląsko-Dąbrowskim oraz dyskusji o oporze i organizacji struktur podziemnych.

Materiały konferencyjne zostały zebrane w publikację dostępną tutaj.

„Opór wobec stanu wojennego na Śląsku i w Zagłębiu”
ISBN 978-7556-012-1
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2007

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.