Element Antysocjalistyczny

Element Antysocjalistyczny to podcast Fundacji Centrum Solidarności, w którym autorzy rozmawiają z postaciami opozycji demokratycznej okresu PRL. Tematami są zarówno wydarzenia polityczne jak i absurdalne sytuacje z życia codziennego PRL-u. Rozmowy, które można odsłuchać na YouTubie, Spotify i Apple Podcasts.

Danuta Wałęsa - Rola kobiet w Solidarności. (nagranie archiwalne z 1997 r.)

Jagoda Greger - Działalność służby zdrowia w Solidarności

Anna Wolańska - Praca w strukturach Solidarności

Izabela Kazańczuk - Internowanie

Irena Hall - Matka opozycjonistów

Małgorzata Rybicka - Działalność opozycyjna i Ruch Młodej Polski

Maria Koszarska (nagranie archiwalne z 1997 r.)

Janina Mańko - Czasy Solidarności w służbie zdrowia. (nagranie archiwalne z 1997 r.)

Anna Walentynowicz. (nagranie archiwalne z 1997 r.)

Zofia Gust - Czasy przed i po Sierpniu '80. (nagranie archiwalne z 1997 r.)

Henryka Krzywonos - Rola kobiet i czasy Solidarności. (nagranie archiwalne z 1997 r.)

Edward Szwajkiewicz - O strajkach 1988 r.

Danuta Kobzdej

 

Listen on Apple Podcasts

Jerzy Borowczak


Listen on Apple Podcasts

Bogdan Borusewicz


Listen on Apple Podcasts

Ewa Dyk


Listen on Apple Podcasts

Maciej Grzywaczewski


Listen on Apple Podcasts

Jerzy Hall


Listen on Apple Podcasts

Anna Kieturakis


Listen on Apple Podcasts

Bożena Rybicka-Grzywaczewska


Listen on Apple Podcasts

Piotr Kapczyński


Listen on Apple Podcasts

Sławomir Czarlewski


Listen on Apple Podcasts

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.