Opór wobec stanu wojennego na Śląsku i Zagłębiu

Fundacja Centrum Solidarności
Facebook

Opór wobec stanu wojennego na Śląsku i Zagłębiu

Opór wobec stanu wojennego na Śląsku i Zagłębiu

Stan wojenny pozostanie jednym z najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Wprowadzając stan wojenny 25 lat temu, reżim komunistyczny chciał stłumić niezwykłe w skali światowej dążenie do wolności i suwerenności narodowej. Wyprowadzono wojsko na ulicę polskich miast, aby zastraszyć i spacyfikować „Solidarność”, nie tylko tę w formie organizacyjnej, ale zwłaszcza               tę międzyludzką: solidarność ludzkich serc i pragnień w dążeniu do wolności.

Symbolem protestu i oporu wobec stanu wojennego pozostanie na zawsze bohaterski protest na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Przeciw protestującym załogom kopalni i hut skierowano tysiące zomowców, milicjantów i niestety oddziały wojska. Dokonano krwawych pacyfikacji. Spacyfikowano brutalnie strajki       w kopalniach „Wieczorek”, „Staszic”, „Lenin”, „Manifest Lipcowy” i wielu innych. Polała się krew w kopalni „Wujek”, gdzie z zimną krwią zastrzelono 9 osób, a wiele zraniono. Śmierć, czołgi i transportery opancerzone, więzienia i obozy internowanych miały złamać opór i zastraszyć protestujących, obezwładnić całe społeczeństwo. Bez skutku!!! Śląsk protestował, trwały wielodniowe strajki okupacyjne na dole w kopalniach „Ziemowit” i „Piast”. Nikt nigdy nie zapomni bohaterskiego oporu wobec stanu wojennego, wysokiej ceny, jaką płacili ludzie Śląska i Zagłębia. Prawie 2000 osób było internowanych, kilkaset aresztowanych i skazanych na wysokie wyroki więzienia za strajki i działalność podziemną.

Ten dramatyczny, ale zarazem naznaczony bohaterstwem i solidarnością, okres stanu wojennego, wymaga badań i pogłębionej debaty. Nie poznaliśmy bowiem, pomimo upływu ćwierćwiecza, wszystkich aspektów tego mrocznego okresu.

Z tego powodu Fundacja Centrum Solidarności podjęła inicjatywę, aby we współpracy z Oddziałem IPN w Katowicach i Stowarzyszeniem „Pokolenie” zorganizować debatę z uczestnikami, świadkami i zarazem badaczami tamtego okresu. Jestem przekonany, że ta konferencja przyczyni się nie tylko do ważnej i pogłębionej debaty, lecz także pozwoli uczestnikom odkryć na nowo tę niezwykłą nić przyjaźni i solidarności, która nas wszystkich złączyła we wspólnej walce o wolność, suwerenność i niepodległość Polski.
                                                                      Bogdan Lis
                                                                      Prezes Zarządu Fundacji Centrum Solidarności