Warsztaty dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na podstawie książeczki „Przygoda z historią”, które odbywały się w latach 2008-2009.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.