ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH DO SKORZYSTANIA Z NARZĘDZI EDUKACYJNYCH, KTÓRE SĄ EFEKTEM PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH LATACH PRZEZ FUNDACJĘ CENTRUM SOLIDARNOŚCI. MATERIAŁY TE MOGĄ POSŁUŻYĆ PAŃSTWU JAKO INSPIRACJA DO PRZYGOTOWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z HISTORII  ORAZ  WOS, A UCZNIÓW ZACIEKAWIĆ FORMĄ I TREŚCIĄ PRZEKAZU.

 

1.   Krótkie (6-10 min) filmy dokumentalne : Europejskie Drogi do Wolności, Polskie miesiące – 1956, 1970 1980 1981 – do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych.

2.  Projekt „Lech Bądkowski–żołnierz, pisarz, obywatel”  – materiał filmowy, komiks  + instrukcja: zasady przy pisaniu scenariusza komiksowego.

3.   Zabawa  „Kolejka edukacyjna” – scenariusz zajęć : postacie historyczne ważne w historii Polski i regionu pomorskiego lat 1970-1990

4.   Album „Obrazki z historii” – obrazki tematyczne namalowane przez pokolenie dzieci lat 1970-1990 wraz z wprowadzeniami historycznymi.

5.   Gra planszowa:  Segment – instrukcja gry + katalog wprowadzający gracza w świat  wydarzeń pojęć z czasów PRL lat 1970 -1990

6.   Zabawa: Krzyżówka – scenariusz zajęć i krzyżówka do rozwiązania dla dzieci z klas 7 i 8 szkoły podstawowej

7.   Projekt informacyjny: Jak powstało logo „Solidarność”

8.   Katalog pt. „Pamięć świata” – historia tablic z  21 postulatami sierpniowymi

9.  Portale edukacyjne: www.tekaedukacyjna.pl : oferujące syntetyczny przekaz historyczny z możliwością doboru różnorodnych narzędzi pracy.

10.  Podcasty pt. Element Antysocjalistyczny –  rozmowy z opozycjonistami z RMP i WZZ, ROPCiO.

11. Strona  i aplikacja: Znani Niezapomniani – przedstawia postacie z różnych dziedzin życia zawodowego i społecznego, które pozostawiły na Pomorzu trwały ślad w historii Polski.

12. Książeczka: Przygoda z historią – jest historią dla dzieci 1 -szych klas szkoły podstawowej, o grudniu 1970 i sierpniu 1980. Na każdej stronie są zadania do wykonania przez dzieci.

13. Stocznia Murales – Iwona Zając

1. Filmy

Nauczyciel może podczas zajęć lekcyjnych skorzystać z projekcji filmu, który ułatwi uczniowi zapamiętanie omawianego tematu lekcji. Prezentacja filmowa przyczyni się do ugruntowania wiedzy na temat historii Polski oraz historii naszych sąsiadów z Europy środkowo-wschodniej.

Produkcja: Fundacja Centrum Solidarności 2005/2019

Przekazujemy do użytku  edukacyjnego:

– Europejskie Drogi do Wolności (czas trwania 7 min.)

 

Polskie miesiące – Grudzień 1981 r. ( czas trwania 7 min.)

 

Polskie miesiące – Sierpień 1980 r. (czas trwania 11 min.)

 

 

Polskie miesiące – Czerwiec 1976 r. (czas trwania 4 min.)

 

Polskie miesiące – Grudzień 1970 r.  ( czas trwania 7 min.)

 

 

Polskie miesiące – Czerwiec 1956 r. (czas trwania 6 min.)

 

2. Lech Bądkowski – żołnierz, pisarz, obywatel

Uczeń pozna postać Lecha Bądkowskiego – żołnierza, pisarza, działacza opozycyjnego, społecznika i rzecznika Lecha Wałęsy podczas Strajków Sierpniowych 1981,  człowieka, którego dorobek życia zapisał się złotymi zgłoskami w historii Polski.

Nauczyciel będzie mógł też skorzystać z zaprezentowanego poniżej narzędzia edukacyjnego – instrukcji pisania scenariuszy komiksowych.

Przekazujemy do użytku  edukacyjnego:

– komiks

komiks Bądkowski

– instrukcje, pozwalająca uczniowi na opracowanie swojego autorskiego scenariusza komiksu na temat tej lub innej postaci historycznej komiks instrukcja,

–  stronę www.niezapomniani.org, na której można zapoznać się z biografią tej niezwykłej postaci historycznej oraz obejrzeć zdjęcia archiwalne,

– filmy – wywiady z 3 osobami, które znały naszego bohatera; opowiadają o spotkaniu z nim, o jego zaangażowaniu w odzyskanie niepodległości podczas II wojny światowej oraz w czasach PRL-u; mówią o idei samorządności. Produkcja – Fundacja Centrum Solidarności;

Lech Bądkowski – Autorytet ( czas trwania: 10 min.)

 

Lech Bądkowski – Pisarz ( czas trwania 17 min.)

 

Lech Bądkowski – Postawa obywatelska ( czas trwania 22 min.)

 

Lech Bądkowski – definicja tożsamości lokalnej ( czas trwania 27 min.)

 

Lech Bądkowski – przesłanie pisarza, żołnierza, obywatela ( czas trwania 6 min.)

 

 

 

3. Kolejka edukacyjna

Uczeń może wziąć udział w zabawie edukacyjnej, podczas której pozna czas, miejsca i ludzi, którzy w latach 1970–1990 mieli wpływ na zmiany ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce w 1989 r.

 

Przekazujemy do użytku edukacyjnego:

– scenariusz zajęć lekcyjnych, dzięki której uczeń podczas lekcji pozna w ciekawy sposób biogramy wybranych postaci historycznych, zasłużonych w odzyskanie niepodległości w 1989 r scenariusz zajęć lekcyjnych – Kolejka

– kolejkę postaci historycznych oraz podpisy postaci z kolejki (możliwość wypożyczenie od FCS banneru siatkowego z postaciami historycznymi dł. 7 m. wys. 2m.).

podpisy postaci – Kolejka edukacyjna

– biogramy wybranych postaci historycznych

 

 

 

 

4. Obrazki z historii

Korzystając z opracowanych przez FCS krótkich, tematycznych wprowadzeń historycznych, opatrzonych artystycznymi rysunkami – kronikarzy z jednej z sopockich szkół podstawowych o profilu plastycznym, uczeń pozna historię Polski w obrazkach z lat 1970-1989; tematy wzbogacone rysunkami nauczyciel będzie miał możliwość wyświetlenia podczas lekcji (Życie codzienne PRL, Grudzień 70, Sierpień 80 – strajki, 16 miesięcy nadziei, Jan Paweł II, Stan wojenny, Okrągły stół); ułatwią one uczniom zapamiętanie omawianych tematów lekcji.

 

Przekazujemy do użytku edukacyjnego:

– rysunki pogrupowane tematycznie:

Życie codzienne PRL

Grudzień 70

Sierpień 80 – strajki

16 miesięcy Solidarności

Jan Paweł II

Stan wojenny

Okrągły stół

–  album do kupienia w biurze FCS.

Uwaga! istnieje możliwość kupna publikacji albumowej; każdy z tematów opatrzony jest wstępem historycznym; w publikacji zamieszczone są zdjęcia archiwalne i ich odpowiedniki w postaci rysunków dziecięcych z lat 1970 -1989; cena: 45 zł

 

 

5. Segment

Korzystając z gry planszowej, poprzez zabawę uczeń poznaje realia PRL: absurdy życia w tamtej rzeczywistości, jego stronę oficjalną i nieoficjalną (życie w podziemiu opozycyjnym i 2-go obiegu); skonfrontuje się ze słownictwem używanym w tamtych czasach, pozna definicje słów i zjawisk.

 

Przekazujemy do użytku edukacyjnego:

– grę planszową wraz z instrukcją

gra i instrukcja – Segment

– scenariusz gry

scenariusz zajęć lekcyjnych – Segment

– katalog z wprowadzeniami historycznymi, definicje wyjaśniające zjawiska i słownictwo z czasów PRL.

Uwaga! istnieje możliwość zakupu plansz z  instrukcją, katalogów z wprowadzeniem historycznym oraz wyjaśnienia pojęć; cena: 5 zł.

 

 

6. Krzyżówka

test sprawdzający i podsumowujący lekcję – 20 min. wprowadzenie tematu przez nauczyciela (zał. scenariusz+zdjęcia); rozwiązywanie krzyżówki przez ucznia.

 

Przekazujemy do użytku publicznego:

– scenariusz opowiadania, podczas którego pojawią się słowa klucze do rozwiązania krzyżówki

scenariusz zajęć lekcyjnych – Krzyżówka

– gra planszowa Krzyżówka

gra – krzyżówka

Uwaga! istnieje możliwość wydruku krzyżówki na zamówienie szkoły w formacie A5 ; cena 2 zł.

7. Logo „Solidarność”

Uczeń pozna nazwisko twórcy logo Solidarność oraz historię powstania jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie znaków graficznych.

 

Przekazujemy do użytku publicznego:

– planszę z historią powstania w 1980 r.  logo Solidarność.

kolaż – Solidarność

 

8. Pamięć świata

Uczeń pozna historię i kontekst powstania Tablic, na których spisano  21 Postulatów Gdańskich z sierpnia 1980 r. oraz historię ich ukrywania w okresie stanu wojennego.

 

Przekazujemy do użytku publicznego:

– katalog z historią Tablic,  które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO (wersja w jęz. pol., ang., niem., franc.)

Pamięć świata

 

 

9. Teka Edukacyjna

Nauczyciel i uczeń mogą skorzystać z różnorodnych materiałów edukacyjnych zamieszczonych w regionalnych portalach edukacyjnych (filmy, zdjęcia, dokumenty życia codziennego, kalendaria, eseje historyczne, wycieczki szlakiem historii, biogramy, piosenki); mogą posłużyć jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia interesujących zajęć lub opracowań zadań domowych na temat historii Polski.

 

Przekazujemy do użytku publicznego:

www.tekadolnoslaska.pl

 wielkopolska.tekaedukacyjna.pl

slaska.tekaedukacyjna.pl

www.tekapomorska.pl

www.tekamazowiecka.pl

 

 

 

10. Element Antysocjalistyczny - podcasty z opozycjonistami (produkcja FCS 2021)

PODKASTY Z DZIAŁACZAMI OPOZYCYJNYMI LAT 1970 –  1989. – opowieści przedsierpniowe- działalności opozycyjnej Ruchu Młodej Polski, o strajkach sierpniowych 1980 r., o historiach z okresu  stanu wojennego.

Realizacja – Fundacja Centrum Solidarności

 

Rozmowa z Bogdanem Borusewiczem ( czas trwania 1h 32min. )

 

Rozmowa z Maciejem Grzywaczewskim ( czas trwania 55 min.)

 

Rozmowa z Jerzym Hallem ( czas trwania 1 h 3 min.)

 

Rozmowa z Ewą Dyk ( czas trwania 51 min.)

 

Rozmowa ze Sławomirem Czarlewskim ( czas trwania 54 min.)

 

rozmowa z Bożeną Grzywaczewską ( czas trwania 45 min.)

 

Rozmowa z Anną Kieturakis ( czas trwania 42 min.)

 

rozmowa z Danutą Kobzdej ( czas trwania 53 min.)

 

Rozmowa z Jerzym Borowczakiem ( czas trwania 1 h i 10 min.)

 

Rozmowa z Piotrem Kapczyńskim ( 1 h i 20 min.)

 

Rozmowa z Edwardem Szwajkiewiczem ( 55 min.)

 

Rozmowa z Danutą Wałęsą (35 min.) nagranie archiwalne

 

Rozmowa z Jagodą Greger (1 h i 11 min.)

 

Rozmowa z Anną Wolańską (55 min.)

 

Rozmowa z Izabelą Kazańczuk (1 h i 23 min.)

 

Rozmowa z Ireną Hall (1h i 7 min.)

 

Rozmowa z Małgorzatą Rybicką (1 h i 7 min.)

 

Rozmowa z Marią Koszarską (1 h i 41 min.) nagranie archiwalne

 

Rozmowa z Janiną Mańko (49 min.) nagranie archiwalne

 

Rozmowa z Anną Walentynowicz (40 min.) nagranie archiwalne

 

Rozmowa z Zofią Gust (51 min.) nagranie archiwalne

 

Rozmowa z Henryką Krzywonos (32 min.) nagranie archiwalne

 

 

11. Znani Niezapomniani

niezapomniani.org

Realizowany przez FCS projekt pt. Znani Niezapomniani https://niezapomniani.org ma na celu upamiętnienie osób, których dorobek zawodowy, działalność pozazawodowa i społeczna na trwale wpisały się w historię Gdańska, regionu pomorskiego i Polski.

Zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem audiowizualnym, dotyczącym osób spoczywających na wybranych dwóch gdańskich cmentarzach:

1. Srebrzysko https://niezapomniani.org/srebrzysko/list

2. Oliwski https://niezapomniani.org/oliwa/list

 

 

12. Przygoda z historią

Jest to książeczka dla dzieci w wieku 5-10 lat, opowiadająca historię grudnia 1970 r. oraz Sierpnia 1980 r. Zawarta w niej treść ma na celu budowanie podstaw świadomości historycznej. Poprzez zawarte na kartach książki polecenia, uczeń aktywnie uczestniczy w opowieści historycznej, opisanej z perspektywy dziecka. Każda ze stron stawia przed dzieckiem polecenie (dorysuj, pokoloruj, znajdź).

Przygoda z historią

13. Stocznia Murales

Mural „Stocznia” to zapis fragmentów rozmów artystki Iwony Zając ze stoczniowcami, którzy najlepsze lata swego życia spędzili pracując w Stoczni Gdańskiej, miejscu, które na trwale weszło do historii Polski i świata. Artystka zarejestrowała, przepisała, nadając opowieściom formę graficzną, i umieściła poszczególne historie osób na przęsłach muru okalającego niegdyś ten historyczny zakład pracy. Jest to opowieść o człowieku, o jego lękach, potrzebach, marzeniach, o życiu, pracy, niespełnionych planach.

Stocznia Murales

Zachęcamy również do zajrzenia na stronę „Stocznia w eterze”.

https://www.stoczniaweterze.com/

 

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.